جلبک پرز مشکی

جلبک پرز مشکی

این جلبک اغلب در کنار برگ های گیاهانی که رشد کم دارند، ریشه ها و لوازم مکانیکی و همچنین در قسمت هایی که جریان آب سریع است دیده میشود. این جلبک به صورت توده ای و یا نواری با حالتی پرز مانند که حدود 0/5 سانتیمتر طول دارد رشد میکند.

جلبک پرز مشکی

رشد جلبک

علت رشد: رشد جلبک پرز مشکی در تانک هایی با نور زیاد بیانگر کمبود و یا نوسان میزان کربن دی اکسید  و یا کافی نبودن گردش آب در اطراف گیاهان است. همچنین در تانکهایی با نور کم علت ایجاد جلبک پرز مشکی تغییر میزان کربن دی اکسید محلول در آب است.  

جلبک پرز مشکی

روش از بین بردن: در اکواریوم هایی با نور زیاد با افزایش میزان کربن دی اکسید و اصلاح گردش آب اطراف گیاه ها میتوانید این نوع جلبک را از بین ببرید تا حدی که امکان دارد جلبک ها را جدا و از روی سطوح پاک کنید. میزان کربن دی اکسید را تا 30 ppm افزایش دهید همزمان به ماهیها و تنفس آنها نیز باید دقت داشته باشیده همچنین از اینکه جریان کاملی در تمام اکواریوم خود مخصوصا در سطح آب دارید اطمینان حاصل کنید.

جلبک پرز مشکی

اگر شما اکواریومی با نورکم و بدون سیستم کربن دی اکسید دارید کم کردن میزان تعویض آب میتواند این جلبک را از بین ببرید زیرا آب شیر دارای میزان زیادی کربن دی اکسید محلول در آب میباشد که باعث نوسان میزان کربن دی اکسید محلول میشود. جلبک ها بسیار سریعتر به این تغییر جواب داده و کربن دی اکسید اضافی را جذب میکنند.

جلبک خوار سیامی نیز به عنوان یک روش کارامد در از بین بردن این جلبک شناخته میشود وبه طور گسترده برای کنترل آن استفاده میشود. استفاده از محلول کربن اکسیس (Carbon Axcis Brightwell)  و یا فلوریش اکسل نیز به رفع این جلبک کمک میکنند.

منبع : آکوا کسپی

جدیدترین مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
×