نقش آکواریوم در افزایش آگاهی عمومی

نقش آکواریوم در افزایش آگاهی عمومی

یک سیستم آکواریومی توانایی اتصال افراد به محیط را دارد. در مجموع 50 آکواریوم از آکواریوم عمومی ایستگاه تحقیقات بیولوژیکی دریایی از سال 2014 در Zadgaon Ratnagiri به نمایش گذاشته شده است. هر سال یک تا دو میلیون نفر برای تماشای آکواریوم و موزه بازدید می کردند. ماهیان و صدف ماهیان آب شیرین، آب شور و دریایی با نام طبقه بندی و رایج با اطلاعات مهم در آکواریوم برای آگاهی عمومی از دنیای آبزیان نمایش داده می شوند.

 همه این حیوانات به روش های خاصی برای جمع آوری نیاز دارند. سازگاری هر گونه بسته به زیست شناسی، چرخه زندگی و رفتار هر گونه، گونه ای خاص است. همچنین در مورد نیازهای مختلف تغذیه، ترتیبات مختلف زیستگاه در مخازن نمایشگر، نورهای مختلف و شرایط مختلف هوادهی اطلاعات کسب می شود. آکواریوم مکان های ایده آلی برای درک پرورش، چرخه زندگی، تولید مثل، رفتار، اکولوژی خودرو و آسیب شناسی ماهی دارد.

اهداف اصلی ایجاد آگاهی عمومی در مورد حفاظت از تنوع زیستی ساحلی، فرهنگ ماهی و توسعه پایدار شیلات، معیشت به ویژه ماهیگیران، کارآفرینان شیلات و پرورش دهندگان ماهی و غیره است. علاوه بر فرصت های آموزشی رسمی، آموزش غیر رسمی به بازدیدکنندگان، مدارس و به نظر می رسد که دانشجویان به یک ماموریت اصلی آکواریوم تبدیل شوند.

نقش آکواریوم در افزایش آگاهی عمومی

 نمایشگرهای مخزن آکواریوم و مواد بیولوژیکی حفظ شده آگاهی زیست محیطی را افزایش می دهد و مردم را تشویق می کند تا از لحاظ زیست محیطی مسئولیت پذیر باشند. این مطالعه به منظور ارزیابی اطلاعات اولیه مورد نیاز در مورد نمایشگرهای آکواریوم برای آگاهی بازدیدکنندگان از آموزش محیط زیست و حفاظت از آبزیان پیشنهاد شد.

آکواریوم به عنوان “ساختمان یا موسسه ای است که در آن ماهی ها یا سایر حیوانات یا گیاهان آبزی برای نمایشگاه، مطالعه و غیره نگهداری می شوند.” یک سیستم آکواریوم توانایی اتصال افراد را به محیط دارد. آموزش زیست محیطی فرآیندی است که به افراد امکان می دهد مسائل زیست محیطی را بررسی کنند، در حل مشکلات شرکت کنند و برای بهبود محیط زیست اقدام کنند.

 هند به دلیل پیوند تخریب محیط زیست و رشد اقتصادی در میان همزیستی متناقض فقر و ثروت در ابعاد مختلف خود به چالش کشیده می شود. این چالش‌ها مستقیماً با حفظ و نگهداری سیستم‌های حامی حیات مانند زمین، آب، هوا و تنوع زیستی مرتبط هستند.

نقش آکواریوم در افزایش آگاهی عمومی

باغ‌وحش‌های مدرن و آکواریوم‌های عمومی سه توجیه مهم برای نگهداری حیوانات در طبیعت در اسارت ایجاد کرده‌اند: حفاظت، آموزش و تحقیق. با نمایش ماهی مناسب علائم شناسایی و ارتباط پیام‌های حفاظتی فعالانه، پرورش نگرش مثبت در کودکان نسبت به طبیعت امکان پذیر است.

علاوه بر فرصت های آموزشی رسمی، به نظر می رسد آموزش غیررسمی به بازدیدکنندگان، مدارس و دانش آموزان به یکی از وظایف اصلی آکواریوم تبدیل شود. نمایشگرهای مخزن آکواریوم و مواد بیولوژیکی حفظ شده باعث افزایش آگاهی از محیط زیست می شود و مردم را تشویق می کند تا از لحاظ محیطی مسئولیت پذیر باشند. این مطالعه به منظور ارزیابی اطلاعات اولیه مورد نیاز در نمایشگرهای آکواریوم برای آگاهی بازدیدکنندگان از آموزش محیط زیست و حفاظت از آبزیان پیشنهاد شد.

نتیجه

نمایش ارگانیسم ها باعث آگاهی عموم مردم در مورد حفاظت از تنوع زیستی ساحلی، فرهنگ ماهی و توسعه پایدار شیلات، معیشت به ویژه ماهیگیران، کارآفرینان شیلات و پرورش دهندگان ماهی و غیره می شود. آکواریوم ها نقشی مرکزی در ایجاد ارتباط بین مردم و اقیانوس ها و دنیای طبیعی دارند، هدف نهایی آنها فرصت های آموزشی رسمی است، به نظر می رسد آموزش غیررسمی به بازدیدکنندگان، مدارس و دانش آموزان در مقطع کارشناسی به یکی از اهداف اصلی آکواریوم تبدیل شود. آکواریوم عمومی می تواند شهروندان عادی را در مورد آموزش محیط زیست و حفظ آبزیان آگاه کند.

نقش آکواریوم در افزایش آگاهی عمومی

جدیدترین مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
×