موجودی که نیمی گیاه و نیمی حیوان است !

موجودی نیمی گیاه و نیمی حیوان

این موجود زنده که شباهت بسیاری به گیاه دارد قادر به تولید کلروفیل می‍‌باشد.

این حلزون دریایی که در باتلاق‌های نمک کم‌عمق در انگلستان و کانادا زندگی می‌کند دارای ژن‌هایی است که توانایی تولید کلروفیل را در وی بوجود آورده است.

این موجود جالب این ژن‌ها را از خزه‌هایی که به عنوان غذا مصرف می‌کند دزدیده و با کمک این اموال دزدی می‌تواند کلروفیل یا همان سبزینه که آغاز کننده فرآیند فتوسنتز است (فرآیندی زیست شیمی که گیاهان از آن برای تبدیل نور خورشید به انرژی استفاده می‌کنند.) را تولید کرده و به دنبال آن این فرآیند را انجام دهد.

موجودی که نیمی گیاه و نیمی حیوان است !

حلزون دریایی

حلزون دریایی در ابتدا به رنگ قهوه‌ای با لکه‌های قرمز روشن است .

اما پس از تغذیه مداوم از خزه‌ها و جلبک‌ها کلروپلاست به درون سلول‌هایش راه یافته .

پایدار می‌شود در نتیجه رنگ بدنش به طور دائمی سبز رنگ می‌شود.

موجود نیمی گیاه و نیمی موجود زنده

تولید کلروفیل

قابل ذکر است که فرزندان این حلزون‌های سارق نیز توانایی تولید کلروفیل را به ارث می‌برند .

تا زمانی که این حلزون‌ها خزه و جلبک کافی برای ربودن ژن‌های تولید کلروفیل مورد نیاز را تغذیه نکنند فرآیند فتوسنتز را آغاز نخواهند کرد.

موجود نیمی گیاه و نیمی موجود زنده

 این اولین باری است که حیوانی با توانایی تولید کلروفیل و انجام فتوسنتز در جهان کشف شده است.

این موجود در دوره 9 تا 10 ماهه عمر خود می‌توانند 0/4 – 2/4  اینچ رشد کند.

نیمی گیاه و نیمی موجود زنده

جدیدترین مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.