اکسیژن موجود در آب آکواریوم

اکسیژن موجود در آب آکواریوم

اکسیژن گازی است که سوخت اصلی بدن هر موجودات زنده را تامین می نماید. این گاز که یک پنجم حجم هوای اتمسفر را تشکیل میدهد، تا حدودی قابلیت جذب و حل شدن در اب را دارد. همانطور که اکثر موجودات خاکزی اکسیژن هوا را از طریق ریه ها گرفته و به خون انتقال میدهند.

بیشتر آبزیان از جمله ماهی ها، اکسیژن محلول در آب را به وسیله آبشش ها گرفته و به خون انتقال میدهند. هرچه آب گرمتر شود قدرت نگهداری اکسیژن محلول در آن کمتر خواهد شد. پس میتوان نتیجه گرفت که ماهی های آب سرد، احتیاج به اکسیژن محلول در آب بیشتری در مقایسه با ماهی های آب های گرم از جمله ماهیهای آکواریومی دارند.

در اصل نگهداری این ماهی ها در آکواریوم به مراتب آسان تر از نگهداری ماهی های اب سرد می باشد. هرچه سطح آب آکواریوم بیشتر باشد جذب اکسیژن هوا بیشتر خواهد بود. بنابراین آکواریوم هایی که به شکل مکعب مستطیل ساخته می شوند به مراتب بهتر از آکواریوم های استوانه ای و کروی می باشند.

اکسیژن موجود در آب آکواریوم

اولین نشانه کمبود اکسیژن محلول در آب، جمع شدن ماهیها در سطح می باشد. در این هنگام باید بلافاصله نسبت به تهویه اب اقدام گردد. اگر به دلائلی پمپ هوا خراب شده و درست کردن آن ممکن است یکی دو ساعت به طول انجامد بایستی با یک لیوان چندین بار از اب آکواریوم برداشته و از فاصله 30 سانتیمتری به داخل آن ریخت تا هوای کافی در آب حل گردد تا آماده شدن پمپ بایستی هر ساعت دو سه بار این کار انجام گردد.

هنگام قطع برق نیز در صورت لزوم باید به همین ترتیب عمل نمود. اگرچه تهویه آب برای ماهیها لازم و ضروری است با وجود این اگر بیش از حد لزوم آب تهویه گردد حباب های ریز هوا که روی جدار آکواریوم و گیاهان داخل آن بوجود می آید ممکن است باعث ایجاد بیماری در ماهیها به نام بیماری حباب هوا گردد که اکثرا باعث مرگ و میر آنها می گردد. بخاطر همین از تهویه بیش از حد بایستی خودداری گردد.

درجه حرارت

ماهی های زینتی مناطق استوایی در طول مدت زندگی خود احتیاج به درجه حرارت بالا دارند. این گرما بطور میانگین حدود 25 درجه سانتیگراد است ولی برخی از ماهی ها درجات حرارت بیشتری لازم دارند.

بعضی از ماهی ها برای زندگی عادی به حرارت 25 درجه و برای تخم ریزی به حرارت 28 تا 32 درجه سانتیگراد احتیاج دارند. عکس آن هم ممکن است. برخی از سیکلیدها برای تخم ریزی گرمای کمتری نیاز دارند. نیاز حرارتی ماهی ها برای زندگی عادی و مراحل باروری در بخش مربوط به ماهی ها شرح داده شده است.

اصلا نباید درجه حرارت آب بطور ناگهانی کم یا زیاد شود. هنگام تمیز کردن آکواریوم ابتدا باید در ظرف مناسبی اب هم درجه آکواریوم درست شود و ماهی ها در آن قرار گیرند. پس از تمیز کردن آکواریوم ماهی ها با همان آبی که قبلا تهیه شده است بایددر آکواریوم ریخته شوند.

تغییرات غیرناگهانی درجه حرارت اثرات چندان سوئی در مقایسه با تغییرات ناگهانی ندارند. برای مثال هنگام قطع برق برای مدت چند ساعت درجه حرارت آب آکواریوم به تدریج کم می شود و ممکن است گاهی 5 یا 6 درجه سانتیگراد کاهش یابد.

در طبیعت نیز درجه حرارت آب در روز تحت تابش نور خورشید زیادتر از شب است ولی چون درجه حرارت به تدریج سردتر یا در روز گرمتر می شود اثر زیادی بر سلامت ماهی ندارد.

گاز کربنیک

ماهی ها نیز در بازدم خود گازکربنیک حاصله از سوخت و ساز بدن را به آب پس میدهند.

گاز کربنیک از گازهای سمی است که حتما باید از آب گرفته شود. قسمتی از آن هنگام گرفتن اکسیژن خود به خود از آب بیرون میرود ولی قسمتی دیگر در آب بصورت محلول باقی می ماند.

هرچه درجه حرارت آب بیشتر باشد به علت کمتر شدن قدرت جذب اکسیژن هوا به همان نسبت قدرت دفع گازکربنیک موجود در آن نیز کمتر می شود. گیاهان سبز در مقابل نور خورشید یا نور لامپ الکتریکی، گاز کربنیک را گرفته و صرف ماده سازی می نمایند.

بنابراین همواره بایستی به وسیله گیاهان سبز تعادلی بین جذب اکسیژن و دفع گازکربنیک به وجود آید. هنگام شب و در مواقعی که نور به داخل آکواریوم نمی تابد، گازکربنیک محلول در آب افزایش می یابد. در اینگونه مواقع بایستی از طریق تهویه خوب اقدام به از بین گازکربنیک گردد.

اکسیژن موجود در آب آکواریوم

پی اچ آب آکواریوم

درجه اسیدی و قلیایی اب را پی اچ می گویند. مواد اسیدی و قلیایی داخل اب سعی می کنند یکدیگر را خنثی نمایند. بنابراین اگر میزان مواد اسیدی داخل آب بیشتر از قلیاها باشد. اب اسیدی و برعکس قلیایی می باشد. تغییرات پی اچ از صفر تا 14 است. پی اچ 7 در این تغییرات خنثی است.

یعنی میزان مواد اسیدی و قلیایی آب کاملا هم اندازه اند. هرچه از 7 به طرف صفر رویم. بر شدت درجه اسیدی و هرچه از 7 به طرف 14رویم، بر شدت درجه قلیایی آب افزوده می شود. بنابراین اگر آبی دارای پی اچ 6 است.

پی اچ آب را میتوان با کاغذ پی اچ سنج یا دستگاه های الکتریکی مخصوص اندازه گیری کرد. از آنجا که پی اچ مناسب برای انواع ماهی ها بین 6.4 تا 7.6 است.

سختی آب آکواریوم

سختی یک آب که در واقع در مورد آب های شیرین صدق می کند به ویژگی گفته می شود که زیاد بودن آن باعث جلوگیری از کف کردن صابون می شود. هرچه سختی اب بیشتر باشد صابون در آن کمتر کف می کند و یا این که صابون در آب بیشتر رسوب می نماید. به آبی که سختی آن خیلی کم است، آب نرم و به آبی که سختی آن خیلی زیاد است آب سخت گفته می شود.

عامل ایجاد سختی در آب های شیرین، ایون های کلسیم و منیزیوم است ولی ایون های هیدروژن هم در این ویژگی نقش دارند. سختی آب معمولا بصورت تراکم یا غلظت کربنات کلسیم در آب به صورت میلیگرم در لیتر نشان داده می شود. علاوه بر آن، ممکن است بصورت یا درجه آلمانی و یا بصورت کلارک یا درجه انگلیسی نشان داده شود. در جدول شماره 3، میزان سختی آب برحسب میلیگرم در لیتر، درجه آلمانی و کلارک انگلیسی نشان داده شده است.

گازها و مواد سمی دیگر

بطور کلی آب در حد امکان باید از هر نوع گاز سمی یا مواد سمی بری باشد. برخی از این گازها و مواد سمی به وسیله خود ماهی ها به آب ریخته می شوند. برای مثال ادرار ماهی در آب تولید آمونیوم  می کند که از مواد بسیارسمی است.

هر کیلوگرم از وزن ماهی در عرض 24 ساعت تولید 3 سانتیمتر مکعب ادرار می کند که در آب تبدیل به اوره می شود. تبدیل آمونیوم به اوره احتیاج به انرژی دارد و بایستی توسط باکتری ها یا فیلترهای مخصوص انجام گیرد.

تا انرژی ماهی بیهوده هدر نرود. اگر تعداد ماهی های داخلی آکواریوم زیاد بوده و در نتیجه عوامل داخل آکواریوم غیر از ماهی ها نتوانند این تبدیل شیمیایی را انجام دهند.

مواد معلق در آب آکواریوم و کدر شدن رنگ آن

آب آکواریوم حتما باید همیشه  تمیز و روشن باشد. اگر غذا بیش از حد لازم به ماهی ها داده شود مازاد آن در اثر فعل و انفعالات باکتری ها تجزیه شده و باعث کدر شدن اب می گردد. به علاوه ذرات غذا ممکن است بطور معلق در آب قرار گیرند.

کدورت اب بطور کلی ممکن است در اثر وجود مواد آلی جذب نشده دراب و یا وجود فیتوپلانکتون ها باشد. اگر آلگ ها از مواد آلی موجود در آب تغذیه نمایند کم کم رنگ اب سبز و در غیراینصورت خاکستری می شود.

اکسیژن موجود در آب آکواریوم

رنگ خاکستری در اثر فعالیت باکتری های موجود در آب به وجود می آید. اگر اب آکواریوم همیشه به این صورت است و پس از تعویض قسمتی از آب یا تمام آن باز هم کدر می شود، حتما بایستی مقدار گیاهان داخل آکواریوم را افزایش داد. در آکواریوم های تازه، حتی با بودن مقدار کافی گیاه، بازهم ممکن است رنگ اب کدر شود.

علت اصلی این است که هنوز گیاهان به اوضاع آکواریوم عادت نکرده اند. برای این منظور حتما بایستی ماهی ها یک هفته پس از قراردادن گیاهان به داخل آکواریوم ریخته شوند.

آب مناسب برای مصرف در آکواریوم

اب لوله کشی شهرها برای آکواریوم ها بسیار مناسب می باشد. به شرطی که پی اچ آن در حد خنثی و کلر موجود در آن به خوبی گرفته شود. برای گرفتن کلر میتوان اب را قبل از ریختن در آکواریوم 48 ساعت در حرارت معمولی اطاق و یا 24 ساعت در حرارت بالاتر در ظروف سرباز نگهداری نمود.

آب رودخانه ها و نهرها نیز نسبتا مناسب هستند به شرطی که فاقد هر نوع آلودگی باشند. اب چاه به علت سختی زیاد آن کمتر مورد توجه است. بکار بردن اب مقطر در آکواریوم عملی است به شرطی که قبل از ریختن در آکواریوم به ازاء هر چهار لیتر اب یک قاشق مرباخوری نمک تهیه شده از سنگ نمک و کمی گچ یا صدف خرد شده به آن اضافه شود. اب چشمه برای آکواریوم بسیار مناسب است.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با ما از طریق شماره های 02155957060    09205958384  در ارتباط باشید.

جدیدترین مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟