نقش ویتامین ها و مواد معدنی در سلامت و رشد مرجان ها

نقش ویتامین ها و مواد معدنی در سلامت و رشد مرجان ها

مرجان‌ها کلونی‌هایی از تعداد زیادی پولیپ تشکیل می‌دهند که از نظر ژنتیکی یکسان هستند. هر پولیپ یک جاندار کیسه مانند است که معمولاً تنها چند میلی‌متر قطر و چند سانتی‌متر ارتفاع دارد. مجموعه‌ای از شاخک‌ها دهانه مرکزی دهان پولیپ را احاطه کرده‌اند. هر پولیپ یک اسکلت خارجی را در نزدیکی قاعده دفع می‌کند. طی چندین نسل، کلونی یک اسکلت مشخصه از گونه‌ها ایجاد می‌کند که می‌تواند به چندین متر برسد. کلونی‌ها تکی با تولید مثل غیر پولیپی رشد می‌کنند. مرجان‌ها به صورت جنسی و از طریق تخم‌ریزی نیز قادر به تولید مثل هستند.

موفقیت شما در نگهداری از مرجان ها و بی مهرگان بستگی به موفقیت شما در شبیه سازی شرایط طبیعی آب در آکواریوم با توجه به شرایط موجود در اطراف تپه های مرجانی دارد. در اقیانوس ها منابع بی پایانی از انواع مواد معدنی حیاتی، غذا و ویتامین ها وجود دارد. در سیستم های آکواریومی با محیط بسته بعضی از این مواد معدنی مهم در طول فرایند رشد مرجان ها و بی مهرگان مصرف می شوند. افزودنی های مختلفی که برای این منظور در بازار وجود دارد.

نقش ویتامین ها و مواد معدنی در سلامت و رشد مرجان ها

به شما در نگهداشتن میزان این مواد کمک می کند که این مواد معدنی و مغذی نیز برای رشد، سلامت و حفظ رنگ مرجان ها ضروری است. همچنین این مواد مقاومت مرجان ها و بی مهرگان را در برابر تغییرات محیطی افزایش داده. و از بروز بیماری های مختلف در آنها جلوگیری می کند. علاوه بر تلاش جهت کنترل میزان کلسیم و قلیائیت در آکواریوم لازم است.

نقش ویتامین ها و مواد معدنی در سلامت و رشد مرجان ها

برای تامین مواد معدنی مورد نیاز و عناصر نادر نیز مواد لازم به آب آکواریوم اضافه شوند. همیشه در انتخاب این مواد سعی کنید از مواد یک برند مشابه استفاده کرده و دستورالعمل استفاده را به دقت مطالعه فرمایید. در ادامه جداولی به عنوان یک راهنمایی عمومی برای شناخت بهتر این مواد و استفاده آنها برای انواع مرجان ها و بی مهرگان آورده شده است.

انواع مرجان های سنگی با پلیپ های کوچک و بزرگ و صدف های بزرگ

انواع مرجان های بادبزنی، پلیپ ها، قارچ ها وشقایق ها

سخت پوستان و سایر بی مهرگان متحرک

جدیدترین مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.