آیا مرجان های شما سفید شده است؟

آیا مرجان های شما سفید شده است؟

میزان جریان آب را افزایش دهید

کمک به مرجان های سفید شده

تحقیقات جدید نشان می دهد مرجان هایی که سفید شده اند، ۳ تا ۱۵ برابر توانایی کمتری برای حذف رسوبات از روی سطح خود نسبت به مرجان های سالم دارند. بهترین راه برای حذف

رسوبات از روی سطح مرجان برای جلوگیری از خفگی در زمان سفیدشدگی افزایش میزان جریان آب است.

آیا مرجان های شما سفید شده است؟

رشد سریع کرم های درخت کریسمسی بر روی مرجان سفید شده

 

برای انجام این آزمایش سه گونه از مرجان ها توسط دانشمندان مورد بررسی قرار گرفتند: Acropora millepora, Porites spp. و Turbinaria reniformis (این سه گونه از نمونه های رایجی

هستند که توسط آکواریوم داران نگهداری می شوند).

این سه گونه به این دلیل انتخاب شده اند که نماینده مناسبی برای سه شکل رایج رشد در مرجان ها هستند.

شاخه ای، توده ای و برگی (رشد اسکلت های آنها برگ مانند است).

هر سه گونه مرجان در زمانی که سفید شده بودند توانایی کمتری از خود برای حذف رسوبات نشان دادند.

مرجان های ACROPORA تا ۱۵ برابر قدرت خود را برای حذف رسوبات از دست می دهند.

اما شرایط برای دو گونه دیگر بهتر و تنها در حدود ۳ برابر می باشد.

آیا مرجان های شما سفید شده است؟

مرجان ها به صورت طبیعی از چندین روش برای تمیز کردن سطح خود استفاده می کنند. برای مثال ترشح مخاطی که می تواند تمامی ذرات را در خود به دام می اندازند.

و به راحتی با جریان های بسیار کم آب از سطح مرجان جدا می شوند. مرجان هایی که سفید شده اند در حقیقت از نظر بیولوژیکی دچار بیماری شده اند.

و توانایی کمتری نسبت به مرجان های سالم دارند. بسیاری از آکواریوم داران مرجانی حتماً با این صحنه مواجه شده اند که پس از سفید شدگی در یک بخش کوچک و در پی آن ایجاد رسوب

و یا رشد جلبک، شاهد از بین رفتن بافت های مرجانی و در نهایت مرگ کل مرجان بوده اند.

بنابراین به غیر از خواص مفید بیشماری که وجود جریان های متناوب در آکواریوم بر روی سلامت مرجان ها دارد.

تحقیقات جدید یک دلیل مهم دیگر را برای ما روشن کرده است که چرا باید جریان های قوی، متناوب و مناسبی در اطراف مرجان های خود در آکواریوم ایجاد کنیم.

جدیدترین مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.
×